เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-2 of 2 results.
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เบอร์โทรศัพท์ : 035-595424 เบอร์โทรสาร : 035-595650

Dan Chang Subdistrict Municipality