รายงานติดตามผลการดำเนินการ

Displaying 1-2 of 2 results.
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650