ปางอุ๋งสุพรรณ อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

ปางอุ๋งสุพรรณ อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เกิดจากความร่วมมือของชุมชนช่วยกันดูแล
และดูแลพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน ให้รับนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย พร้อมเรียนรู้วิถีชุมชน

ตั้งอยู่ที่ บ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


GPS 14.789441, 99.539139
 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650