ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างซุ้มพระ สภ.ด่านช้าง เริ่มจากทางแยกถนนด่านช้าง 1 ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณทางแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3350

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650