ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณถนนด่านช้าง 9 ช่วงโรงฆ่าสัตว์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650