สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ egp ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เบอร์โทรศัพท์ : 035-595424 เบอร์โทรสาร : 035-595650