ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง และ พัสดุ

30 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650