ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า สำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลด่านช้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650