ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ ตามลิงค์ดังนี้

https://web.ocsc.go.th/forking/

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650