ประชาสัมพันธ์รายการแสดงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์รายการแสดงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรรบุรี

การแสดงประจำเดือน ตุลาคม 2561 มีรายการแสดงดังนี้

วัยเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานชาญเดช

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650