ประชาสัมพันธ์โครงการ "ผู้ว่าฯ พาทำบุญเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ผู้ว่าฯ พาทำบุญเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี"

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันจันทรฺที่ 24 กันยายน 2561 ณ วัดบรรหารแจ่มใส เวลา 08.00 น.

รายละเอียดกำหนดการอยุ่ในไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650